Mã thủ tục
1.001196
Lĩnh vực
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Trình tự thực hiện
       
1. Bước 1 Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung về Cục An toàn thực phẩm (Cục ATTP).  
2. Bước 2 Cục ATTP nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả lời kết quả sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.  
3. Bước 3 Cục ATTP thành lập Hội đồng thẩm định chuyên môn đánh giá bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm.  
4. Bước 4 Trên cơ sở hồ sơ đề nghị đăng ký lưu hành, biên bản của Hội đồng thẩm định chuyên môn và các thông tin liên quan, quyết định:
- Cho phép lưu hành: Cho phép giữ nguyên giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đã được cấp;
- Yêu cầu bổ sung thêm thông tin, tài liệu trước khi cho phép lưu hành: Thông báo cho tổ chức bằng văn bản, nêu rõ yêu cầu cần bổ sung;
- Không cho phép đăng ký lưu hành: Thông báo cho tổ chức bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cho phép đăng ký lưu hành.
 
5. Bước 5 Trả kết quả cho doanh nghiệp đã nộp hồ sơ.  

 

Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm (theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BYT);
 
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (bao gồm giấy chứng nhận được cấp lần đầu và các lần gia hạn);
 
3. Tài liệu liên quan đến các nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung; trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của doanh nghiệp);
 
4. Bộ mẫu xét nghiệm nhanh thực phẩm.
Phí

Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
: 3.000.000đ/ 1 lần/ 1 sản phẩm

Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục An toàn thực phẩm
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành
Căn cứ pháp lý
Thông tư 11/2014/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=38060 Nghị định 38/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27420 Luật 55/2010/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=25495
Điều kiện thực hiện
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm đã được cấp chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam và còn hiệu lực, có thay đổi về thời hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, nội dung ghi nhãn,phạm vi ứng dụng, giới hạn phát hiện, hướng dẫn sử dụng, độ chính xác (hoặc sai số), quy cách đóng gói. Quy định quản lý bộ xét ngh...