Mã thủ tục
1.001160
Lĩnh vực
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Trình tự thực hiện
       
1. Bước 1 Doanh nghiệp nộp hồ sơ gia hạn đăng ký lưu hành về Cục An toàn thực phẩm (Cục ATTP).  
2. Bước 2 Cục ATTP nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả lời kết quả sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.  
3. Bước 3 Trên cơ sở hồ sơ đề nghị gia hạn đăng ký lưu hành, các thông tin liên quan, quyết định:
- Cho phép gia hạn đăng ký lưu hành: Cấp giấy gia hạn đăng ký lưu hành;
- Không cho phép gia hạn đăng ký lưu hành: Thông báo cho tổ chức bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cho phép gia hạn đăng ký lưu hành.
 
4. Bước 4 Trả kết quả cho doanh nghiệp đã nộp hồ sơ.  
Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (theo mẫu quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BYT);
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lưu hành (bao gồm giấy chứng nhận được cấp lần đầu và các lần gia hạn);
3. 01 bộ mẫu xét nghiệm nhanh thực phẩm;
4. Có văn bản xác nhận độ ổn định và tính đặc hiệu của ít nhất một cơ sở kiểm nghiệm đã sử dụng bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm”.
Phí

Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh
: 3.000.000đ/ 1 lần/ 1 test
Lệ phí cáo đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
: 150.000đ/ 1 lần cấp/ 1 sản phẩm

Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục An toàn thực phẩm
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận gia hạn đăng ký lưu hành
Căn cứ pháp lý
Thông tư 11/2014/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=38060 Nghị định 38/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27420 Luật 55/2010/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=25495
Điều kiện thực hiện
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Trong thời hạn 03 tháng trước khi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hết hiệu lực. Quy định quản lý bộ xét ngh...