Mã thủ tục
2.000837
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận về môi trường đối với đề nghị thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ tài nguyên và Môi trường, số 10, đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ (gọi tắt là các bộ) hoặc nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ xử lý xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án. 

Bước 3. Xem xét hồ sơ: 

- Việc xem xét, chấp thuận về môi trường đối với đề nghị thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến của ít nhất 03 chuyên gia làm cơ sở để cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường xem xét, quyết định. 

- Nội dung Báo cáo xem xét, chấp thuận về môi trường đối với đề nghị thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt bao gồm: những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử lý chất thải phát sinh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi trường theo Mẫu số 2.2 (kèm theo). 

Bước 4. Trả kết quả 

- Cơ quan chuyên môn được giao xử lý trình Thủ trưởng các bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận về môi trường do chủ dự án gửi đến. Các bộ ban hành Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận với lý do rõ ràng. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Văn bản đến chủ dự án và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án. - Các bộ gửi Văn bản đến chủ dự án và các cơ quan liên quan.

Cách thực hiện
Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ Công Bộ Y tế
Thành phần hồ sơ

a) Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án theo Mẫu số 2.1 (kèm theo).

b) Báo cáo về những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử lý chất thải phát sinh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi trường theo Mẫu số 2.2 (kèm theo).

Phí

Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Môi trường y tế
Kết quả thực hiện
Văn bản trả kết quả về đề nghị chấp thuận về môi trường.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
55/2014/QH13 Luật 55/2014/QH13 23-06-2014 Quốc Hội
18/2015/NĐ-CP Nghị định 18/2015/NĐ-CP 14-02-2015 Chính phủ
40/2019/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 13-05-2019 Chính phủ
Điều kiện thực hiện