Mã thủ tục
1.003105
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận khẳng định HIV gửi hồ sơ đề nghị cấp lại về Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế hoặc cơ quan được Bộ Y tế phân cấp ủy quyền.
Bước 2:Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện, Cơ quan có thẩm quyền gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP cho cơ sở xét nghiệm HIV đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện.
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
 
Cách thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 75/2016/NĐ-CP.
Phí

Thời hạn giải quyết
10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện
Cơ sở xét nghiệm thuộc hệ thống y tế nhà nước hoặc tư nhân
Cơ quan thực hiện
Cục Phòng, chống HIV/AIDS
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận đủ điều kiệnđủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính
Căn cứ pháp lý
Nghị định 75/2016/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=111846 Luật 67/2014/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46750 Luật 64/2006/QH11: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=15078
Điều kiện thực hiện
Không có