Mã thủ tục
2.000434
Lĩnh vực
Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện

Người hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn tại Bộ Y tế
Bộ Y tế gửi cho người hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT. Trong phạm vi 10 ngày kể từ ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế phải tiến hành thẩm định hồ sơ.
Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiều tiếp nhận, Bộ Y tế phải ra quyết định cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn.
Nếu không cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì phải có văn bản thông bảo cho người hành nghề hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể tài liệu cần được bổ sung, sửa đổi.

Cách thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT; phụ lục 5.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề trong thời gian bị đình chỉ hoạt động chuyên môn;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp đối với người hành nghề là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Phí

Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Khám, chữa Bệnh
Kết quả thực hiện
Quyết định cho người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn
Căn cứ pháp lý
Thông tư 35/2013/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46986
Điều kiện thực hiện