Mã thủ tục
1.004451
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện

Bước 1. Người đứng đầu cơ sở y tế gửi hồ sơ đề nghị công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đến Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế.

Bước 2. Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cấp cho cơ sở y tế đề nghị công bố phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3.Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế tiến hành rà soát hồ sơ và công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Trường hợp cơ sở y tế không đảm bảo điều kiện công bố, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Cách thực hiện
Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế. Trường hợp Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế triển khai công bố trực tuyến, cơ sở y tế nộp hồ sơ trực tuyến.
 
Thành phần hồ sơ
Danh mục về cơ sở vật chất; danh sách người quản lý, người huấn luyện kèm theo hồ sơ, tài liệu sau đây
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện huấn luyện của người huấn luyện;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ về cơ sở vật chất liên quan gồm quyết định giao cơ sở vật chất của cơ quan có thẩm quyền, hợp đồng, hóa đơn mua, giấy tờ cho, tặng, sang nhượng, mượn hợp pháp; hợp đồng thuê, hợp đồng liên kết huấn luyện trong trường hợp thuê hoặc liên kết với cơ sở khác để bảo đảm điều kiện về máy, thiết bị huấn luyện theo quy định tại Điều 26 Nghị định 44/2016/NĐ-CP;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Chương trình chi tiết, tài liệu huấn luyện chuyên môn về y tế lao động.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
 
Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao Quyết định thành lập   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ mấu số 2.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu, người phụ trách công tác huấn luyện   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Phí

Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện
các cơ sở y tế
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Môi trường y tế
Kết quả thực hiện
Văn bản thông báo đủ điều kiện công bố hoặc văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động.
 
Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

84/2015/QH13

Luật 84/2015/QH13

25-06-2015

Quốc Hội

44/2016/NĐ-CP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

15-05-2016

Chính phủ

 
Điều kiện thực hiện

Cơ sở y tế thực hiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận y tế lao động bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Là cơ sở y tế bao gồm: cơ sở giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề y tế, các cơ sở giáo dục khác có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khoẻ, viện nghiên cứu thuộc hệ y tế dự phòng ở cấp trung ương có chức năng đào tạo, trung tâm đào tạo nhân lực y tế;

2. Ít nhất 5 người huấn luyện có trình độ bác sĩ trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan đến bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao động, sơ cứu, cấp cứu, dinh dưỡng, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm;

3. Đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất để phục vụ cho việc huấn luyện lý thuyết, thực hành theo chương trình học; có trang thiết bị thực hành, liên quan đến dinh dưỡng, lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm, sơ cứu, cấp cứu;

4. Có tài liệu huấn luyện về y tế lao động theo quy định tại Khoản 5, Phụ lục IV Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

(Quy định tại Khoản 6 Điều 26 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)