Mã thủ tục
1.000980
Lĩnh vực
Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ đến các cơ sở khám sức khỏe để tổ chức khám sức khỏe.  
2. Bước 2 Khi cơ sở KSK triển khai khám chữa bệnh định kỳ theo hợp đồng, các cơ sở đã ký hợp đồng cần xuất trình Hồ sơ sức khỏe (Đối với khám sức khỏe tập trung). Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Đối tượng khám sức khỏe cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định kỳ.  
3. Bước 3 Cơ sở khám sức khỏe căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và đối với các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng, thì cơ sở khám sức khỏe phải thực hiện các quy định của tiêu chuẩn đó hiện hành để được thực hiện khám sức khỏe.  
4. Bước 4 Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.  

 

Cách thực hiện
Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Theo thỏa thuận trong hợp đồng
Đối tượng thực hiện
Tất cả
Cơ quan thực hiện
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Kết quả thực hiện
Giấy khám sức khỏe hoặc Sổ KSK định kỳ.
Căn cứ pháp lý
Thông tư 14/2013/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46957
Điều kiện thực hiện