Mã thủ tục
BYT-160120220-02
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện
- Thương nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) - Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Cục Quản lý môi trường y tế xem xét điều chỉnh, cấp lại CFS
Cách thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Cục Quản lý môi trường y tế
Thành phần hồ sơ
- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung/ cấp lại CFS: 1 bản chính. Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, sô đăng ký lưu hành, nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh - Các giấy tờ liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung/ cấp lại CFS.
Phí

Không có

Thời hạn giải quyết
3
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận lưu hành tự do
Căn cứ pháp lý
Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
Điều kiện thực hiện
1. Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số đăng ký lưu hành, nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh 2. CFS phải có tối thiểu các thông tin sau: - Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS. - Số, ngày cấp CFS. - Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS. - Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS. - Tên và địa chỉ của nhà sản xuất. - Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp CFS. - Họ tên, chữ ký của người ký CFS và dấu của cơ quan, tổ chức cấp CFS. 3. Cấp lại trong trường hợp mất, thất lạc CFS