Mã thủ tục
1.003079
Lĩnh vực
Dược phẩm
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở đề nghị mua thuốc nộp hồ sơ tại Cục Quân y -Bộ Quốc phòng.
Bước 2: Khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng cấp cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP. Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng ký duyệt đơn hàng mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
Bước 3: Sau khi cơ sở nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng cấp cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng ký duyệt đơn hàng mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Cục Quân y - Bộ Quốc phòng có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, cơ sở không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị
 
Cách thực hiện
Hình thức nộp        Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả                                                                       
Trực tiếp 30 Ngày   Nộp trực tiếp tại Cục Quân y - Bộ Quốc phòng. 30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày   30 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ                                                                                                 Mẫu đơn, tờ khai                        Số lượng       
1. 03 bản Đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất (Mẫu số 19 Phụ lục II của Phụ lục II tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP); ND54_Mau 19_Phụ lục II PLII.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Văn bản giải thích rõ lý do khi số lượng thuốc đề nghị mua vượt quá 150% so với số lượng sử dụng lần trước.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 
Phí

Thời hạn giải quyết
30 ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Quân y – Bộ Quốc phòng
Kết quả thực hiện
Cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng trừ cơ sở kinh doanh dược.
 
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu                       Trích yếu                                                                              Ngày ban hành Cơ quan ban hành
155/2018/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 12-11-2018 Chính phủ
54/2017/NĐ-CP Nghị định 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược 08-05-2017 Chính phủ
Luật 105/2016/QH13 105/2016/QH13 Dược 06-04-2016 Quốc Hội
 
Điều kiện thực hiện