Mã thủ tục
1.002302
Lĩnh vực
Giám định y khoa
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoặc Cục Người có công gửi văn bản yêu cầu khám giám định đồng thời chuyển hồ sơ khám giám định đến Hội đồng GĐYK cấp Trung ương.

Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Hội đồng GĐYK cấp tỉnh đã khám giám định chuyển hồ sơ đối tượng lên Hội đồng GĐYK cấp Trung ương để khám giám định phúc quyết.

Bước 3: Nếu hồ sơ GĐYK hợp lệ theo quy định, Hội đồng GĐYK Trung ương phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định trong thời hạn không quá 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 4. Trả Biên bản khám GĐYK cho đối tượng

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
50 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Viện Giám định y khoa trung ương
Kết quả thực hiện
Biên bản khám giám định phúc quyết
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=66646 Nghị định 31/2013/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30425 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27708
Điều kiện thực hiện
Không có