Mã thủ tục
1.002310
Lĩnh vực
Giám định y khoa
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trường hợp đối tượng khám giám định không đồng ý với kết luận của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh hoặc Trung ương thì trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ban hành Biên bản GĐYK, đối tượng có đề nghị khám giám định đến Hội đồng GĐYK, nơi đã khám giám định cho đối tượng.

Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị của đối tượng, Hội đồng GĐYK tỉnh có trách nhiệm xem xét, giải quyết trả lời đối tượng. Nếu đối tượng không đồng ý, thì Hội đồng GĐYK nêu trên hoàn thiện, chuyển hồ sơ và giới thiệu đối tượng lên Hội đồng GĐYK Trung ương để khám phúc quyết.

Bước 3: Nếu hồ sơ GĐYK hợp lệ theo quy định, Hội đồng GĐYK Trung ương phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định trong thời hạn không quá 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 4:  Trả Biên bản khám GĐYK cho đối tượng

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
50 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Viện Giám định y khoa trung ương
Kết quả thực hiện
Biên bản khám giám định phúc quyết
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=66646 Nghị định 31/2013/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30425 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27708
Điều kiện thực hiện
Không có