Mã thủ tục
1.002328
Lĩnh vực
Giám định y khoa
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đối tượng có đơn đề nghị được khám giám định phúc quyết lần cuối gửi cơ quan quản lý nhà nước.

Bước 2: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoặc Cục Người có công gửi văn bản yêu cầu khám giám định đồng thời chuyển Quyết định thành lập Hội đồng khám phúc quyết lần cuối đến Hội đồng GĐYK cấp Trung ương.

Bước 3: Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thành lập Hội đồng khám phúc quyết lần cuối của Bộ trưởng Bộ Y tế thì Hội đồng GĐYK Trung ương phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định.

Bước 4. Trả Biên bản khám GĐYK cho đối tượng.

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định thành lập Hội đồng khám giám định phúc quyết lần cuối của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Viện Giám định y khoa trung ương
Kết quả thực hiện
Biên bản khám giám định phúc quyết lần cuối
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=66646 Nghị định 31/2013/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30425 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27708
Điều kiện thực hiện
Không có