Mã thủ tục
1.000439
Lĩnh vực
Giám định y khoa
Trình tự thực hiện

Bước 1. Đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn đề nghị khám giám định phúc quyết gửi đến Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định lần 2 để được giải quyết.

Bước 2. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, Hội đồng Giám định y khoa bị kiến nghị hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa cấp trên.

Bước 3. Hội đồng Giám định y khoa cấp Trung ương khám phúc quyết theo quy định.

Bước 4. Trả Biên bản khám GĐYK cho đối tượng.

 

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Không quy định
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Hội đồng giám định y khoa trung ương;Phân hội đồng giám định y khoa trung ương I;Phân hội đồng giám định y khoa trung ương II
Kết quả thực hiện
Biên bản khám giám định mức độ khuyết tật.
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=63383 Luật 51/2010/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=41968 Nghị định 63/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27829 Nghị định 28/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27435 Nghị định 186/2007/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12769
Điều kiện thực hiện
Không có