Mã thủ tục
1.002977
Lĩnh vực
Tài chính y tế
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
40
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện