Mã thủ tục
1.006420
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
10 ngày
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Phòng, chống HIV/AIDS
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện