Mã thủ tục
1.002298
Lĩnh vực
Giám định y khoa
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân gửi các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lập hồ sơ gửi về Hội đồng giám định y khoa tỉnh

Bước 2: Căn cứ hồ sơ khám giám định của đối tượng và điều kiện của Hội đồng GĐYK cấp tỉnh, cơ quan thường trực báo cáo Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp để kết luận về vượt khả năng chuyên môn (biên bản họp). Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thường trực phải hoàn thiện, chuyển hồ sơ và giới thiệu đối tượng lên Hội đồng GĐYK cấp Trung ương để khám giám định.

- Trường hợp Hội đồng GĐYK cấp tỉnh đã khám giám định và kết luận vượt khả năng chuyên môn thì trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng phải hoàn thiện, chuyển hồ sơ và giới thiệu đối tượng lên Hội đồng GĐYK Trung ương để khám giám định.

Bước 3: Nếu hồ sơ GĐYK hợp lệ theo quy định, Hội đồng GĐYK Trung ương phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định trong thời hạn không quá 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 4. Trả Biên bản khám GĐYK cho đối tượng

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
50 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Viện Giám định y khoa trung ương
Kết quả thực hiện
Biên bản khám giám định do vượt khả năng chuyên môn
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=66646 Nghị định 31/2013/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30425 Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27708
Điều kiện thực hiện
Không có