Mã thủ tục
1.001675
Lĩnh vực
Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện
 

Bước 1. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ đến các cơ sở khám sức khỏe để tổ chức khám sức khỏe.

Bước 2. Khi cơ sở khám sức khỏe triển khai khám chữa bệnh định kỳ theo hợp đồng, các cơ sở đã ký hợp đồng cần xuất trình Hồ sơ sức khỏe (Đối với khám sức khỏe tập trung). Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Đối tượng khám sức khỏe cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định kỳ.

Bước 3. Cơ sở khám sức khỏe căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và đối với các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng, thì cơ sở khám sức khỏe phải thực hiện các quy định của tiêu chuẩn đó hiện hành để được thực hiện khám sức khỏe.

Bước 4. Kết luận và trả sổ khám sức khỏe định kỳ

Cách thực hiện
Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Thành phần hồ sơ
- Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015, có dán ảnh chân dung cỡ 4x6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng. - Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định kỳ (Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ).
Phí

Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành: Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành

Thời hạn giải quyết
20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Đối tượng thực hiện
- Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện
Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Kết quả thực hiện
Sổ khám sức khoẻ định kỳ
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=85812 Thông tư 14/2013/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46957 Nghị định 107/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30333 Nghị định 63/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27829 Luật 23/2008/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12333
Điều kiện thực hiện
 

Không