Mã thủ tục
1.000844
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Trước khi chính thức hoạt động ít nhất là 10 ngày làm việc, tổ chức tư vấn phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tư vấn đặt trụ sở chính.  
2. Bước 2 Sở Y tế tỉnh tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của tổ tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.  
Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Kết quả thực hiện
Giấy tiếp nhận hồ sơ thông báo
Căn cứ pháp lý
Thông tư 06/2012/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27455 Luật 64/2006/QH11: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=15078
Điều kiện thực hiện
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Yêu cầu đối với cơ sở điều trị được cấp giấy phép hoạt động
1. Được thành lập theo quy định tại điều 3 Thông tư số số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ Y tế.
THÔNG TƯ Quy định về điều k...