Mã thủ tục
1.006422
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
40 Ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện