Mã thủ tục
1.003564
Lĩnh vực
Dân số - Sức khỏe sinh sản
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu  
2. Bước 2 Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại giấy chứng sinh cho trẻ.
Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc
 
3. Bước 3 Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế  

 

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp tại Cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Bố mẹ hoặc người thân của trẻ
Cơ quan thực hiện
Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Kết quả thực hiện
Giấy chứng sinh
Căn cứ pháp lý
Thông tư 14/2016/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=123277 Thông tư 17/2012/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27907 Nghị định 06/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27159
Điều kiện thực hiện
Không có