Mã thủ tục
2.000867
Lĩnh vực
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện gửi hồ sơ về Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.
Bước 2: Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định tính đầy đủ và sự phù hợp của hồ sơ, đánh giá trình độ, năng lực của tổ chức xin chỉ định. Trong thời gian 15 ngày làm việc Cục An toàn thực phẩm phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức xin chỉ định biết lịch làm việc của Đoàn thẩm định (nếu hồ sơ đầy đủ) hoặc phải bổ sung, điều chỉnh (nếu hồ sơ chưa đầy đủ).
Bước 3: Tổ chức xin chỉ định có trách nhiệm tạo điều kiện cho Đoàn thẩm định tại cơ sở và bổ sung những thiêu sót do đoàn thẩm định yêu cầu.
Bước 4: Căn cứ vào biên bản thẩm định, Cục An toàn thực phẩm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và trả Quyết định cho cơ quan đề nghị.
Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị (theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này);
2. Danh sách cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, thử nghiệm (theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này);
3. Danh mục trang thiết bị đo lường, thử nghiệm (theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này);
4. Danh mục các tài liệu, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam, tài liệu kỹ thuật, quy trình kiểm tra, thử nghiệm tương ứng với lĩnh vực sản phẩm, hàng hoá xin chỉ định (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này);
5. Hợp đồng sử dụng và năng lực phòng thử nghiệm bên ngoài (các trường hợp chưa đủ trang thiết bị cần thiết để thử nghiệm hết các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, được phép sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài để thử nghiệm các chỉ tiêu còn lại);
6. Quyết định thành lập của tổ chức và các tài liệu khác có liên quan;
7. Báo cáo về thực trạng tình hình thực phẩm nhập khẩu đi qua các cửa khẩu trên địa bàn quản lý.
Phí

Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ phải tổ chức thẩm định tại cơ sở và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục An toàn thực phẩm
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Thông tư 05/2007/TT-BYT.: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=43351
Điều kiện thực hiện
1. Được cơ quan nhà nước ra quyết định thành lập, cho phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và có tư cách pháp nhân đầy đủ;
2. Có đủ cán bộ kỹ thuật bảo đảm đủ trình độ chuyên môn và đủ 03 năm làm công tác kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
3. Có đủ trang thiết bị cần thiết và phù hợp để kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu sau về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm:
-Các chỉ tiêu hoá: Hàm lượng đường, đạm, béo, tro, độ ẩm, độ axít, độ kiềm, dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng sinh, hóc môn tăng trọng, hàm lượng phụ gia thực phẩm, các độc tố vi nấm và các hoá chất độc hại khác;
- Các chỉ tiêu vi sinh vật: Tổng số vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh đường ruột và tổng số bào tử nấm men, mốc.
Trường hợp chưa đủ trang thiết bị cần thiết để thử nghiệm hết các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, được phép sử dụng phòng thử nghiệm (phòng thử nghiệm đã được công nhận hoặc có hệ thống quản lý được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025) bên ngoài để thử nghiệm các chỉ tiêu còn lại và phải được thể hiện bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm.
4. Có đủ các quy định kỹ thuật, các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn khác, các tài liệu kỹ thuật, quy trình kiểm tra, thử nghiệm đối với thực phẩm được kiểm tra.
Các tổ chức có phòng thử nghiệm có hệ thống quản lý được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được ưu tiên xem xét, chỉ định.
+ Văn bản quy định 
Thông tư số 05/2007/TT-BYT ngày 07/03/2007. Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu