Mã thủ tục
1.008436
Lĩnh vực
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký chỉ định về Cục An toàn thực phẩm.  
2. Bước 2 Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiến hành xem xét hồ sơ, thực hiện đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở và ban hành quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy.  
3. Bước 3 Trường hợp từ chối việc chỉ định, cơ quan tiếp nhận phải thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký.  
4. Bước 4 Trả kết quả tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký.  

 

 
Cách thực hiện
Qua Bưu điện tại Trụ sở cơ quan hành chính
 
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
30 ngày làmviệc
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục An toàn thực phẩm
Kết quả thực hiện
Quyết định
 
Căn cứ pháp lý
Thông tư 11/2013/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46949 Nghị định 38/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27420 Luật 55/2010/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=25495 Luật 68/2006/QH11: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=15062 Nghị định 127/2007/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=13716 Luật 05/2007/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12896 Nghị định 132/2008/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12630
 
Điều kiện thực hiện
 
Nội dung Văn bản qui định  
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận. Hướng dẫn chỉ định tổ chức c...  
2. Đã đăng ký và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Hướng dẫn chỉ định tổ chức c...  
3. Chuyên gia đánh giá:
Có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) và đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đánh giá, chứng nhận, trong đó có ít nhất 03 chuyên gia có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên;
b) Có chứng chỉ hoàn thành các lớp tập huấn định kỳ hằng năm về an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm tổ chức.
Hướng dẫn chỉ định tổ chức c...  
4. Có đủ các tài liệu kỹ thuật, văn bản phù hợp với các quy định bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm tương ứng và quy trình chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Hướng dẫn chỉ định tổ chức c...