Mã thủ tục
2.000711
Lĩnh vực
Đào tạo Nghiên cứu khoa học
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức thông báo thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật, người phụ trách chuyên môn; tên, địa chỉ trụ sở hoặc thông tin liên lạc hành chính nộp hồ sơ về Bộ Y tế.
Bước 2: Cục KHCN&ĐT là đầu mối tiếp nhận hồ sơ thay đổi của tổ chức
Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
1. Đơn thông báo thay đổi, bổ sung theo mẫu tại phụ lục số 03 ban hành kèm Thông tư này.
2. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến phạm vi hoạt động chuyên môn của người đại diện theo pháp luật hoặc của người phụ trách chuyên môn.
Phí

Thời hạn giải quyết
20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật, người phụ trách chuyên môn; tên, địa chỉ trụ sở hoặc thông tin liên lạc hành chính của tổ chức hỗ trợ nghiên cứu
Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

08/2014/TT-BYT

Thông tư 08/2014/TT-BYT-Quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam

26-02-2014

Bộ Y tế

 

Điều kiện thực hiện
Không có