Mã thủ tục
1.002522
Lĩnh vực
Tài chính y tế
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện