Mã thủ tục
1.002192
Lĩnh vực
Dân số - Sức khỏe sinh sản
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Người thân thích của trẻ nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trạm y tế xã, phường  
2. Bước 2 Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.
Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc
 
3. Bước 3 Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại trạm y tế xã, phường  

 

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp tại trạm y tế xã, phường
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Bố, mẹ hoặc người thân của trẻ
Cơ quan thực hiện
Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện
Giấy chứng sinh
Căn cứ pháp lý
Thông tư 14/2016/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=123277 Thông tư 17/2012/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27907 Nghị định 06/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27159
Điều kiện thực hiện
Không có