Mã thủ tục
1.008442
Lĩnh vực
Dược phẩm
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
30
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý dược/ Cục Quản lý Y dược cổ truyền
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện