Mã thủ tục
1.000262
Lĩnh vực
Giám định y khoa
Trình tự thực hiện

Bước 1. Người khuyết tật làm đơn đề nghị khám giám định phúc quyết gửi đến Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành biên bản khám giám định để được giải quyết.

Bước 2. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản giám định có trách nhiệm giải quyết (giải quyết lần 02).

Bước 3. Nếu người khuyết tật vẫn chưa đồng ý với giải quyết của Hội đồng Giám định y khoa, chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Biên bản giải quyết lần 02, phải có kiến nghị bằng văn bản gửi Hội đồng Giám định y khoa.

Bước 4. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, Hội đồng Giám định y khoa bị kiến nghị hoàn chỉnh hồ sơ giám định theo quy định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa cấp trên.

 

 

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Kết quả thực hiện
Biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật.
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=63383 Luật 51/2010/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=41968 Nghị định 63/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27829 Nghị định 28/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27435 Nghị định 186/2007/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12769
Điều kiện thực hiện
Không có