Mã thủ tục
1.006431
Lĩnh vực
Y tế Dự phòng
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
15
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện