Tra cứu câu hỏi

  Câu hỏi Câu hỏi 1 :
  Tôi muốn được bổ nhiệm Giám định viên pháp y và Giám định viên Pháp y tâm thần thì phải căn cứ vào...

  Câu hỏi Câu hỏi 2 :
  Tôi muốn được bổ nhiệm Giám định viên pháp y và Giám định viên Pháp y tâm thần thì cần có những điều...

  Câu hỏi Câu hỏi 3 :
  Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm những giấy tờ nào