Mã thủ tục
1.002023
Lĩnh vực
Dược phẩm
Trình tự thực hiện
       
1. Bước 1 Tổ chức nhận thử thuốc trên lâm sang gửi hồ sơ về Cục Khoa học công nghệ và đào tạo  
2. Bước 2 Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị nghiệm thu, Bộ Y tế sẽ tổ chức họp hội đồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành.  
3. Bước 3 Thông báo kết quả nghiệm thu nghiên cứu cho tổ chức nhận thử nghiệm thuốc trên lâm sàng .  
Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản sao đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt.

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Biên bản họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Công văn của tổ chức nhận thử thuốc trên lâm sàng đề nghị nghiệm thu cấp Bộ.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng theo quy định và có thể bổ sung những thông tin có liên quan khác khi thấy cần thiết.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Phí

Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Tất cả
Cơ quan thực hiện
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý
Thông tư 03/2012/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27303 Luật 34/2005/QH11: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=18127 Nghị định 79/2006/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=15516
Điều kiện thực hiện