DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ

 STT

Các lĩnh vực quản lý Dịch vụ công/TTHC

Điện thoại

1

Dược phẩm

02437368491

2

Mỹ phẩm

3

Khám chữa bệnh

02462733082

02462732110

4

Giám định y khoa

5

Y, Dược cổ truyền

02462732247

6

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

02438464489-2020

7

Y tế dự phòng

 

 

Y tế dự phòng

02438462364

 

Môi trường y tế

02432272861

 

Phòng chống HIV-AIDS

02438465731

02437367144

 STT

Các lĩnh vực quản lý Dịch vụ công/TTHC

Điện thoại

8

Đào tạo, Nghiên cứu khoa học

02438435666

9

Trang thiết bị và công trình y tế

02462732279

10

Dân số - Sức khỏe sinh sản

02438464060

11

Tổ chức cán bộ

02462732141

12

Thi đua khen thưởng

02462827979

13

Hợp tác quốc tế

02462732192
02462732235

14

Tài chính y tế

02462733310

15

Hỗ trợ chung

02462732173

16

Hỗ trợ kỹ thuật

0363933628

dichvucong@moh.gov.vn