Mã thủ tục
1.002830
Lĩnh vực
Dược phẩm
Trình tự thực hiện

Bước 1- Hồ sơ đăng ký được gửi về Vụ Trang Thiết bị và Công trình y tế

Bước 2- Vụ Trang Thiết bị và Công trình y tế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và có công văn thông báo kết quả;

Bước 3- Trả cho đơn vị công văn tại nơi tiếp nhận

 

Cách thực hiện
Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận văn thư Vụ Trang Thiết bị và Công trình y tế 
Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn đăng ký: theo mẫu 6B ban hành kèm theo Thông tư này.

TT44_2014_TTBYT_Mau 6B_TT .doc

Bản chính: 1
Bản sao: 2

Các phần hồ sơ liên quan đến thay đổi: nộp các phần hồ sơ tương ứng theo quy định tại Mục A- Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

 

Bản chính: 1
Bản sao: 2

Phí

Thuốc không thuộc các trường hợp trên: 4.500.000đ

Thời hạn giải quyết

-   90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thay đổi nhỏ có từ 02 nội dung đề nghị thay đổi trở lên.

-   60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thay đổi nhỏ có một nội dung đề nghị thay đổi.

-  20 ngày đối với các hồ sơ thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
Kết quả thực hiện
Công văn
Căn cứ pháp lý
Thông tư 44/2014/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=66591 Thông tư 03/2013/TT-BTC: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=32491 Luật 34/2005/QH11: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=18127
Điều kiện thực hiện

Thuốc đã được cấp số đăng ký