Mã thủ tục
1.008398
Lĩnh vực
Y Dược cổ truyền
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở nộp Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP về cơ quan tiếp nhận (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP của cơ sở, cơ quan tiếp nhận cấp lại Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP theo Mẫu số 03 Phụ lục I kèm theo Thông tư này.                 
Cách thực hiện
Qua đường bưu điện, nộp trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế hoặc nộp trực tiếp tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền                                      
Thành phần hồ sơ
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP theo Mẫu số 1D Phụ lục I kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BYT
Phí

Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị của cơ sở
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP              
Căn cứ pháp lý
- Luật 105/2016/QH13 105/2016/QH13 Dược 06-04-2016 Quốc Hội
- 277/2016/TT-BTC Thông tư 277/2016/TT-BTC 14-11-2016
Điều kiện thực hiện