Mã thủ tục
2.001184
Lĩnh vực
Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
1 ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện