Mã thủ tục
1.002425
Lĩnh vực
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện