Mã thủ tục
1.009566
Lĩnh vực
Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
3
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện