Mã thủ tục
1.003943
Lĩnh vực
Dân số - Sức khỏe sinh sản
Trình tự thực hiện

Bước 1: Bên cha mẹ đẻ (nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Hồ sơ cho cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra:

Bước 2: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế

Cách thực hiện
Nộp trực tiếp tại Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra.
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Trước khi trẻ xuất viện
Đối tượng thực hiện
Bố, mẹ đẻ của trẻ (Bên nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ
Cơ quan thực hiện
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Kết quả thực hiện
Giấy chứng sinh
Căn cứ pháp lý
Thông tư 34/2015/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=92370 Nghị định 10/2015/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=49308 Luật 60/2014/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46746 Luật 52/2014/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=36870 Thông tư 17/2012/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27907
Điều kiện thực hiện
Không có