Mã thủ tục
2.001252
Lĩnh vực
Tài chính y tế
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
30
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện