Mã thủ tục
1.003034
Lĩnh vực
Tài chính y tế
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
10
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện