Mã thủ tục
1.001960
Lĩnh vực
Đào tạo Nghiên cứu khoa học
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế để tổ chức thẩm định.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế phải tổ chức thẩm định hồ sơ và có biên bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo hướng dẫn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định phê duyệt chương trình huấn luyện, trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Cách thực hiện
Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ Công Bộ Y tế
Thành phần hồ sơ
1. Công văn đề nghị phê duyệt chương trình huấn luyện;
2. Chương trình huấn luyện;
3. Các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có).
Phí

Thời hạn giải quyết
Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

11/2008/QH12

Luật 11/2008/QH12-Hoạt động chữ thập đỏ

03-06-2008

Quốc Hội

03/2011/NĐ-CP

Nghị định 03/2011/NĐ-CP-Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ

07-01-2011

Chính phủ

17/2014/TT-BYT

Thông tư 17/2014/TT-BYT-Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ

02-06-2014

Bộ Y tế

Điều kiện thực hiện
Không có