Mã thủ tục
1.001514
Lĩnh vực
Tổ chức cán bộ
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Tổ chức đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần nộp hồ sơ về Sở Y tế.  
2. Bước 2 Sở Y tế nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì phải có văn bản hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.  
3. Bước 3 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ Chủ tịch UBND xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần.  
Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Kết quả thực hiện
Quyết định miễn nhiệm
Căn cứ pháp lý
Thông tư 02/2014/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=33575 Nghị định 85/2013/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=31558 Luật 13/2012/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27623
Điều kiện thực hiện
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định Tư pháp. Quy định tiêu chuẩn, hồ s...