Mã thủ tục
1.002352
Lĩnh vực
Dược phẩm
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở muốn hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc gửi văn bản đề nghị hủy thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
Bước 2: Khi nhận hồ sơ, Cục Quân y cấp cho cơ sở đề nghị hủy Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP. Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Cục Quân y có công văn cho phép hủy trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Cục Quân y có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ xin hủy trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả cho đơn vị
Cách thực hiện
Hình thức nộp       Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày   20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày   20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ                                                                                          Mẫu đơn, tờ khai Số lượng      
Văn bản đề nghị hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, trong đó ghi rõ: - Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Nồng độ, hàm lượng. - Số lượng - Lý do xin hủy - Phương pháp hủy.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 
Phí

Thời hạn giải quyết
20 ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Quân y – Bộ Quốc phòng
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu                      Trích yếu                                    Ngày ban hành Cơ quan ban hành
105/2016/QH13 Luật 105/2016/QH13 06-04-2016 Quốc Hội
155/2018/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP 12-11-2018 Chính phủ
54/2017/NĐ-CP Nghị định 54/2017/NĐ-CP 08-05-2017 Chính phủ
Điều kiện thực hiện