Mã thủ tục
1.002158
Lĩnh vực
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Trước khi Quyết định chỉ định hết hiệu lực 90 ngày, cơ sở kiểm nghiệm nộp hồ sơ gia hạn chỉ định về Cục An toàn thực phẩm.
Bước 2: Cục An toàn thực phẩm xem xét cấp gia hạn cho cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm
Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;
2. Kết quả so sánh liên phòng, thử nghiệm thành thạo đối với chỉ tiêu/phép thử do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc từ các nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo, liên quan đến phạm vi đăng ký tổ chức;
3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm nghiệm trong thời gian được chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
Phí

Phí thẩm định: 20.500.000 Đồng 

Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục An toàn thực phẩm
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT
Nghị định 38/2012/NĐ-CP
Luật 55/2010/QH12
Nghị định 127/2007/NĐ-CP
Nghị định 132/2008/NĐ-CP
Điều kiện thực hiện
Không có