Mã thủ tục
2.000008
Lĩnh vực
An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1. Bước 1 Cơ sở kiểm nghiệm xin miễn kiểm tra giám sát gửi hồ sơ về Cục An toàn thực phẩm.  
2. Bước 2 Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục An toàn thực phẩm thẩm định hồ sơ và trả lời kết quả bằng văn bản cho cơ sở kiểm nghiệm.  

 

Cách thực hiện
Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục An toàn thực phẩm
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=40373 Nghị định 38/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27420 Luật 55/2010/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=25495 Nghị định 127/2007/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=13716 Nghị định 132/2008/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12630
Điều kiện thực hiện
Không có