Mã thủ tục
2.001265
Lĩnh vực
Tài chính y tế
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
Không xác định
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện