Mã thủ tục
1.010744
Lĩnh vực
Y Dược cổ truyền
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
15 ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp/Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện