Mã thủ tục
1.001687
Lĩnh vực
Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện
 

Bước 1. Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở Khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ theo quy định, nộp Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015; Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).

Bước 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối chiếu ảnh trong giấy khám sức khỏe với người đến khám sức khỏe; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình khám sức khỏe cho đối tượng khám sức khỏe theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2.

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.

Cách thực hiện
Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Thành phần hồ sơ
Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng
Phí

Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành: Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành

Thời hạn giải quyết

1. Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe;

2. Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.
Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Kết quả thực hiện
Giấy khám sức khoẻ
Căn cứ pháp lý
Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=85812 Thông tư 14/2013/TT-BYT: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46957 Nghị định 107/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30333 Nghị định 63/2012/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27829 Luật 23/2008/QH12: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=12333
Điều kiện thực hiện
 

Không