Mã thủ tục
1.002238
Lĩnh vực
Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đơn vị có nhu cầu nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm nộp hồ sơ về Cục Quản lý Dược
Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Quản lý Dược có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu và cho số công văn đến
Bước 3: Giải quyết Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm:
- Sau khi được phê duyệt, 02 bản được lưu tại Cục Quản lý Dược, 01 bản gửi đơn vị. Bản gửi đơn vị có đóng dấu “Bản gửi doanh nghiệp” để trình cơ quan Hải quan khi làm thủ tục thông quan.
- Trường hợp không được phê duyệt, Cục Quản lý Dược gửi thông báo trả lời bằng văn bản cho đơn vị biết.
Cách thực hiện
Trực tiếp, dịch vụ bưu chính
Thành phần hồ sơ
Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm.
Phí

Thời hạn giải quyết
10
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Dược
Kết quả thực hiện
Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm.
Căn cứ pháp lý

155/2018/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP

06/2011/TT-BYT Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm

Điều kiện thực hiện

- Tổ chức, cá nhân được thành lập hợp pháp (có mã số doanh nghiệp);

- Số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm là 10 mẫu.