Mã thủ tục
1.002600
Lĩnh vực
Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện
Cách thực hiện
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
5 ngày
Đối tượng thực hiện
Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Điều kiện thực hiện