Mã thủ tục
1.003064
Lĩnh vực
Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 
Cách thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến
Thành phần hồ sơ
Phí

Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cơ sở sản xuất mỹ phẩm
Cơ quan thực hiện
Sở Y tế
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Căn cứ pháp lý
Nghị định 93/2016/NĐ-CP: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=112154 Luật 67/2014/QH13: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=46750
Điều kiện thực hiện
không có.